+48 602 511 143

Kontakt

zobacz gdzie jesteśmy lub napisz do nas wiadomość
 1. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI
  1. Rezerwacji można dokonać poprzez:
   1. telefoniczne zamówienie pobytu,
   2. wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: w formie elektronicznej (e-mail) lub listem.
  2. Po dokonaniu rezerwacji na życzenie Gościa możemy wysłać potwierdzenie wstępnej rezerwacji na wskazany adres e-mail, a po dokonaniu wpłaty zadatku potwierdzenie końcowe
  3. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości około 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.W przypadku rezerwacji na jedną noc zapłaty całości
  4. Zadatek o którym mowa winien być wpłacony na konto podane na stronie www.willaalpejska.pl lub www.willaszwajcaria.pl w formie przelewu bankowego, gotówki lub przelewu pocztowego
  5. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego.
  6. Pozostała kwota płatna jest przy zakwaterowaniu.
  7. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.
 2. ANULOWANIE REZERWACJI
  1. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu hotel zwraca:
   1. 100% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej na 30 i więcej dni przed rozpoczęciem pobytu.
   2. 50% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej na 14 i więcej dni przed planowanym przyjazdem.
   3. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu ale w szczególnych, uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wykorzystania kwoty zadatku w innym ustalonym terminie
  2. Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
  3. Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu,
  4. W przypadku skrócenia pobytu w Hotelu, niewykorzystana część zapłaty nie podlega zwrotowi, ale w szczególnych, uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wykorzystania tej kwoty w innym ustalonym terminie.
  5. Anulowanie rezerwacji wymaga formy pisemnej